Spomienkové kolokvium o osobnosti architekta Jozefa Lacka

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 23.11.2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Moderná slovenská architektúra v Berlíne

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Cena ZUUPS 2015 vyhodnotená

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Svetový architektonický kongres a XXVII.valné zhromaždenie UIA - Soul 2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 3.

Cena Emila Belluša - predkladanie návrhov

Začiatok: 12.2.2018

Koniec: 28.2.2018

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Výber podľa kritérií
Hore
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. apríl 2019
0
300

Stredné Slovensko_Architektúra 2010+

Spolok architektov Slovenska pozýva na výstavu o architektúre po roku 2010. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. 4. 2019 o 17:00 v Ballassovom paláci.
Začiatok16.4.2019
17:00
Koniec3.5.2019
18:00
MiestoBallassov palác, Bratislava
AdresaPanská 15,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaVýstava
KontaktSpolok architektov Slovenska
+421 2 5443 1078
sas@sasarch.sk

Žijeme v pomaly sa končiacej druhej dekáde 21. storočia a rok s dvomi dvojkami a dvomi nulami sa nezadržateľne blíži. Tento fakt je hlavnou príčinou rozhodnutia vedenia Spolku architektov Slovenska pripraviť sériu výstav ako obhliadnutie za architektúrou, ktorá sa zrodila v jednotlivých regiónoch Slovenska v tínedžerských rokoch nového storočia respektíve tretieho tisícročia.

Kvalita predstavených diel napovedá, že slovenská architektúra po rozpačitom ponovembrovom období s preferenciou pseudoorganických a pseudopostmoderných tvarosloví konečne dospela. Je potrebné si ale uvedomiť, že vystavené architektúry patria k tomu najlepšiemu, čo sa v stredoslovenskom regióne podarilo postaviť. Široká stavebná produkcia však ešte stále nedosahuje požadovanú kvalitu a zaostáva za vyspelými európskymi krajinami, ale aj blízkymi susedmi.

Výstava nemá ambíciu hľadať príčiny tohto stavu či podávať riešenia. Chce len ukázať verejnosti, odbornej aj laickej skutočne to dobré, moderné, funkčné s primeraným obsahom výtvarnej kvality. Chce povzbudiť k modernému chápaniu a vnímaniu sveta v našom životnom priestore.

Výber diel nebol náhodný. Z väčšej časti sú prezentované diela ocenené či nominované v pravidelných súťažných prehliadkach: Cena Dušana Jurkoviča, CE-ZA-AR, Cena časopisu ARCH, doplnené o architektúry podľa osobného vnímania a výberu kurátora.

Nebol to prioritný programový cieľ, ale výstava prináša aj typologickú rôznorodosť, od novostavieb rodinných domov po rozsiahlejšie rekonštrukcie historických objektov. Určitú pestrosť je možné vnímať aj v situačnom rozvrstvení predstavených diel od Oravy po Gemer. Pozitívnym signálom je aj veková skladba autorov, ktorá napovedá neprehliadnuteľný nástup mladej generácie kolegov. Regionálny charakter výstavy je možné odpozorovať z komornejšej mierky jednotlivých architektúr. Niežeby sa na strednom Slovensku väčšie stavby nestavali, ktoré reprezentujú zväčša obchodné centrá, ale to už je spomínaný problém kvality širšej stavebnej produkcie. Vážnym, ak nie väčším problémom, je nízke zastúpenie verejných stavieb, ktoré by sme mohli považovať za kvalitnú architektúru. Rovnako diela, ktoré boli postavené na základe kvalitatívnej selekcie v architektonických súťažiach môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. Na druhej strane nie je možné prehliadnuť ich nadpriemerné úžitkové a architektonické hodnoty. V tomto kontexte sa musíme opýtať, prečo naši volení zástupcovia v obciach, v mestách a v štáte nepociťujú potrebu dobrej architektúry, ktorá je základným kameňom kvalitného, zdravého životného prostredia v mestách a na vidieku? Azda si ju všetci nezaslúžime? Príčin a odpovedí je viacero. Predstavená výstava nemá v moci tento stav radikálne zmeniť. Výstava, ale dokazuje, že architektúru s vyššou pridanou hodnotou je možné realizovať aj na Slovensku. Ukazuje cestu, ktorou musíme kráčať a nezastať.

Za ústretovú spoluprácu pri zostavení výstavy sa chcem všetkým kolegom, autorom srdečne poďakovať. Ďakujem aj všetkým priateľom dobrej architektúry a to hlavne Slovenskému fondu umení, Fondu na podporu umenia a spoločnosti PREFA Slovensko, ktorí výstavu podporili aj finančne. Osobitná vďaka patrí priateľovi Rudolfovi Szabovi za grafickú prípravu a spracovanie celej výstavy a katalógu.

Igor Teplan

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím