Spomienkové kolokvium o osobnosti architekta Jozefa Lacka

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 23.11.2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Moderná slovenská architektúra v Berlíne

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Cena ZUUPS 2015 vyhodnotená

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Svetový architektonický kongres a XXVII.valné zhromaždenie UIA - Soul 2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 3.

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

CENA Dušana JURKOVIČA 2016

Vyhlásenie: 18.5.2016

Odovzdanie návrhov: 2.6.2016

Hore
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. január 2017
0
146

Cena profesora Jozefa Lacka 2016

V reprezentačných priestoroch SAS, v Sieni D. Jurkoviča. dňa 21. 09. prebehlo zasadanie poroty celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku. Porota jednomyseľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu - Cenu prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2015/2016 a aj ďalšie 3 práce, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej oblasti udelila odmeny.
Cena profesora Jozefa Lacka 2016

Porota jednomyseľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu - Cenu prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2015/2016 a aj ďalšie 3 práce, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej oblasti udelila odmeny.

Porota pracovala v zložení: Ing. arch. Igor Teplan,  predseda poroty, Ing. arch. Katarína Viskupičová, Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (tajomníčka poroty), Ľudmila  Jáchimová (sekretárka poroty).

 Predstavujeme ocenené práce (prelink na prácu po kliknutí na obrázok):

 

CENA PROFESORA JOZEFA LACKA 2015/2016

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Roman HAJTMANEK / FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Múzeum Dunajskej prírody
Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Odmena PRO HUMA

Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia

Ing. arch. Filip PONECHAL / FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: CO - HOUSING, zóna Sosnová, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Odmena PRO NATURA

Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu prírodného prostredia

Ing. arch. Matúš ANTOLÍK / FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Architektúra na pomedzí mesta a krajiny
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Odmena PRO ART + Odmena PRO FILOZOFIA

Odmena za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu
Odmena za najlepšie filozoficko – ideové spracovanie architektonického návrhu

Ing. arch. Alžbeta BARANČÍKOVÁ / FU TU Košice
Názov diplomovej práce: Predposledný súd - väzenie Arizona
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Pacák

V prílohe nájdete záverečný protokol zo zasadania poroty:

Účastníci súťaže o Cenu profesora Lacka 2016
Účastníci súťaže o Cenu profesora Lacka 2016Foto: Spolok architektov Slovenska

Zasadnutie poroty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím