Spomienkové kolokvium o osobnosti architekta Jozefa Lacka

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 23.11.2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Moderná slovenská architektúra v Berlíne

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Cena ZUUPS 2015 vyhodnotená

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Týždeň architektúry v Banskej Bystrici

Svetový architektonický kongres a XXVII.valné zhromaždenie UIA - Soul 2017

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 3.

Cena Emila Belluša - predkladanie návrhov

Začiatok: 12.2.2018

Koniec: 28.2.2018

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Hore
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. september 2019
0
2065

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku za akademický rok 2018/19 pozná víťaza a ocenených.
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 17 absolventských projektov. (tieto boli odporučené obhajobnými komisiami pre DP ako práce s najvyššou kvalitou a sú výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, respektíve architektonických katedier na ktorých už prebehli školské kolá súťaže):

  • FA STU Bratislava 8 prác
  • KA SvF STU Bratislava 2 práce
  • KA VŠVU Bratislava 2 práce
  • KA FU TU Košice 2 práce
  • FZKI Nitra 3 práce

Pred porotou bolo prezentovaných 14 absolventských prác. Traja z nominovaných absolventov sa z rôznych dôvodov nezúčastnili. Hodnotiaca komisia zasadala 19. septembra 2019 v priestoroch  v zložení:

  • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty,
  • Ing. arch. Patrícia Kvasnicová,
  • Ing. arch. Eva Teplanová,
  • tajomníčka poroty: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

 

Cena a Odmeny boli udelené nasledovne:

Cena PROFESORA JOZEFA LACKA 2019
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Ondrej JURČO / FU TU Košice
Názov diplomovej práce: CLAUSTRUM - Prototyp kláštora novej doby
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Irakli Eristavi

 

Odmena PRO LUDUS ET SALUS
Odmena za neobvyklé, mimoriadne invenčné a designovo originálne integrovanie dvoch rozdielnych funkcií.

Ing. arch. Jakub MASNÝ / FA STU STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Rekreačno-evakuačné centrum v Christchurch, Nový Zéland
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavol Paňák

 

Odmena PRO CIVITATE
Odmena za prínosné architektonické dotvorenie a revitalizáciu existujúcej urbánnej štruktúry a skvalitnenie mestského prostredia.
Ing. arch. Nina KÁKOŠOVÁ / FA STU STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Univerzitné bývanie v Janove
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

 

Odmena PRO RENOVATIONE
Odmena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti rekonštrukcie a revitalizácie industriálnej historickej budovy.
Ing. arch. Lucia INCZINGEROVÁ / FA STU STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Pamiatková obnova hlavného objektu Cvernovej továrne Danubius v Bratislave
Vedúci diplomovej práce. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

 

Odmena PRO NATURA
Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia.
Ing. Michal KÁZIK / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Vyhliadka na fjordy
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

 

Odmena PRO ART
Odmena za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných hodnôt architektonického návrhu.
Ing. Martina KALIVODOVÁ / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Artcampus VŠVU
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Iľja Skoček

Záverečný protokol zo zasadania poroty nájdete v prílohách nižšie:

Foto: Andrej Trebatický
Foto: Andrej Trebatický
Foto: Andrej Trebatický

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím