Spomienkové kolokvium o osobnosti architekta Jozefa Lacka

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 23.11.2017

Lacko / 100 rokov

Začiatok: 23.11.2017

Koniec: 20.12.2017

Cena Dušana Jurkoviča 2019 - výsledky

Cena Dušana Jurkoviča 2018 - výsledky

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Cena Dušana Jurkoviča 2017

Vyhlásenie: 17.5.2017

Odovzdanie návrhov: 31.5.2017

Moderná slovenská architektúra v Berlíne

Národný dom v Banskej Bystrici - významné dielo Emila Belluša oslavuje výročie

Cena ZUUPS 2015 vyhodnotená

Cena Dušana Jurkoviča 2018 - výsledky

Cena Dušana Jurkoviča 2019 - výsledky

Svetový architektonický kongres a XXVII.valné zhromaždenie UIA - Soul 2017

Laureáti výročných cien Spolku architektov Slovenska za celoživotné dielo a publikačnú činnosť - 2018

Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výsledky

Výročné ceny SAS - záznam z odovzdávania

Dušan Samuel Jurkovič - Nové poznatky a pohľady, časť 3.

Hore
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. október 2018
0
1983

Cena Dušana Jurkoviča 2018 - výsledky

Cenu Dušana Jurkoviča za rok 2018 získala rekonštrukcia nádvoria v Trnave. Ceny Spolku architektov Slovenska budú slávnostne odovzdané večer 21. novembra v malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Cena Dušana Jurkoviča 2018 - výsledky

Cenu Dušana Jurkoviča udelil Spolok architektov Slovenska už 54. krát. Architektonická cena s najväčšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku. Na Cenu Dušana Jurkoviča 2018 bolo navrhnutých 20 architektonických diel. 

Porota zasadala v dňoch 27. až 29. septembra 2018 v Spolku architektov Slovenska v Bratislave v nasledovnom zložení: Iván Nagy (Maďarsko), Paweł Kobylański (Poľsko), Marek Tichý (Česká republika), Tomáš Šebo (Slovensko), Michal Burák (Slovensko - laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2017), Tibor Zelenický (Slovensko). Členovia poroty si zvolili za svojho predsedu Marka Tichého z Českej republiky.

Cenu Dušana Jurkoviča 2018 udelila porota architektonickému dielu: Nádvorie Trnava (Dielo sme podrobne predstavili tu).
Rok dokončenia: 2018
Autori: Vallo Sadovsky Architects: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Marcel Vadík, Mateja Vonkomerová, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová
Spolupráca: Laboratórium architektúry Krajiny - Michal Marcinov, Katarína Stanislavová

Z hodnotenia poroty:

Porota hodnotí komplexnosť prístupu, pestrosť architektonického riešenia, urbanistický a spoločenský prínos pre život Trnavy. Účelne vynaložené prostriedky sú ukážkou príkladného prístupu k revitalizácii a prepojeniu historickej a súčasnej architektúry. Výsledné dielo je pozoruhodné nielen z pohľadu vlastnej architektúry, ale tiež z hľadiska kultúrneho a sociálneho prínosu; výsledok je tu umocnený funkčným a živým obsahom.

Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Pôdorys a axonometria Nádvoria
Pôdorys a axonometria NádvoriaAutor: Vallo Sadovsky Architects

 

Nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča 2018 získali nasledovné diela:

 

Mlynica (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Rok dokončenia: 2017
Bratislava-Nové mesto
Autori: GutGut: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek

Z hodnotenia poroty:

Dielo charakterizuje neokázalý prístup ku konverzii industriálneho objektu do podoby atraktívneho multifunkčného domu. Výrazná je najmä práca v interiéroch, ktoré čerpajú inšpiráciu z pôvodných priemyslových prvkov. Tie sú prezentované v kontexte nových funkcií priestoru ako výtvarné elementy, definujú rád a merítko celku. Koncepcia prestavby tak zdôrazňuje charakter domu a poukazuje na možnosti práce s novodobou historickou architektúrou.

Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Postupnosť rekonštrukcie
Postupnosť rekonštrukcieAutor: GutGut

 

Mestská vila Mudroňova (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Rok dokončenia: 2017
Bratislava
Autor: Ilja Skoček
Spolupráca: Igor Čierny, Danica Ščepková

Z hodnotenia poroty:

Porota oceňuje zodpovednú realizáciu prebudovania historickej vilovej stavby, prácu s dobovým I súčasným architektonickým detailom a nadčasovosť výsledného diela.

Foto: Peter Jurkovič
Foto: Peter Jurkovič
Situácia a pôdorysy - pôvodný stav vľavo, nový stav vpravo
Situácia a pôdorysy - pôvodný stav vľavo, nový stav vpravoIľja Skoček

 

Vyhliadková veža na Dubni (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Rok dokončenia: 2018
Žilina, mestská časť Budatín
Autori: Gábor Nagy, Ladislav Vikartovský

Z hodnotenia poroty:

Porota oceňuje jednoduchý, priamočiary koncept, expresívne vyznenie stavby, zhodnotenie miesta ako aj povahu celého projektu vybudovaného príspevkovou organizáciou cestovného ruchu.

Foto: Gábor Nagy
Foto: Gábor Nagy
Rez
RezAutori: Gábor Nagy, Ladislav Vikartovský

 

Rodinný dom Jarovce (Dielo sme podrobne predstavili tu)
Rok dokončenia: 2017
Jarovce
Autori: Juraj Benetin, Miroslava Gašparová, Matej Grébert, Juraj Kurpaš

Z hodnotenia poroty:

Porota hodnotí jasný, čitatelný a účelný kompozičný princíp, schopnosť vytvoriť kvalitné bývanie s dostatečnou mierou intimity i v prostredí predmestského satelitu. Dom je príkladom toho, že o obytné prostredie s ľudským merítkom sa možno usilovať bez ohľadu na kvalitu okolitej zástavby a urbanismu miesta.

Foto: BoysPlayNice
Pôdorys
PôdorysAutor: Compass architekti

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 21. novembra 2017 v Malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Podklady: Peter Mikloš, kancelária Spolku architektov Slovenska

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím